Menu+
Talenten
Lees verder

“Wij kunnen niet van alle kinderen sterren maken, wel kunnen wij ze allemaal laten schitteren” Bij Juffies SPEElopvang ontdekken kinderen op een speelse en ongedwongen manier hoe leuk het is om bezig te zijn met theater, creativiteit en...

Lees verder
Betrokken
Lees verder

Ons team speelt zoveel mogelijk in op de speciale wensen en behoeftes van kinderen en ouders. We hechten veel waarde aan de overdracht tijdens de breng en...

Lees verder
Zintuigen
Lees verder

 De kinderen bij Juffies SPEELopvang  leren spelenderwijs, door ervaringen op te doen. Daarbij zijn de zintuigen heel...

Lees verder
Creatief
Lees verder

Bij Juffies SPEELopvang stimuleren wij het creatieve proces bij het kind. Hierbij is er volop ruimte voor eigen ideeën van het...

Lees verder
Huiselijk
Lees verder

Juffies SPEELopvang is laagdrempelig en heeft een huiselijke sfeer gecreëerd voor zowel de kinderen als hun ouders. Onder ons dak is je kind veilig....

Lees verder
Plezier
Lees verder

Juffies SPEELopvang vindt het belangrijk dat je kind plezier heeft en zich thuis voelt . Plezier zet iedereen in beweging, het geeft een hoop positieve energie en het verbindt mensen met elkaar...

Lees verder
Ervaring
Lees verder

Alle medewerkers van Juffies SPEELopvang hebben hun hart bij de kinderen liggen. Alle medewerkers voldoen aan alle in de wet gestelde opleidingseisen en worden regelmatig...

Lees verder
Aandacht
Lees verder

Voor elk kind is er aandacht en regelmatig ook individuele aandacht; als je kind de pedagogisch medewerker even helemaal voor zich alleen heeft stimuleert dit het gevoel van...

Lees verder
Welkom
Lees verder

Wij bieden op onze SPEELopvang de kinderen en ouders een plek waar ze zich welkom voelen. Een kind mag zijn wie hij...

Lees verder
Download mp3